Studie přístavby ZUŠ Střelice

V roce 2018 si nechala naše škola vypracovat studii přístavby, která by pomohla v budoucnu vyřešit problém s chybějícím sálem. Pro naše hudební vystoupení a výstavu výtvarného oboru v současné době využíváme sál obecního úřadu. Pro taneční vystoupení sokolovnu. Na konci minulého školního roku jsme pronajali pro taneční vystoupení Brněnské divadlo Radost, ale pronájem je drahý a není pro nás řešením. Všechny akce pořádané mimo prostory školy jsou samozřejmě náročné na převážení a neustálé stěhování všeho potřebného vybavení.

V přiložené galerii si můžete prohlédnout řešení, které je nyní zatím pouze ve formě snů, ale v budoucnu by mohlo sloužit nejen Základní umělecké škole…

                                                                                                               Robert Kukla, ředitel ZUŠ Střelice