CELOSTÁTNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ VE HŘE NA KEYBOARD – OHLÉDNUTÍ

Blahopřejeme Elišce Zadákové ze třídy pana učitele Karla Vágnera k 1. místu v celostátním kole soutěže ZUŠ ve hře na keyboard. Pro naši školu je to velmi výjimečné ocenění, protože se jedná o prvního žáka, který byl v celostátním kole prvním místem oceněn. Elišce i panu učiteli děkujeme za velmi dobrou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho dalších úspěchů v jejich snažení…