PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – HUDEBNÍ OBOR, VÝTVARNÝ A TANEČNÍ

Přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020, kde se ověřují studijní předpoklady žáka, proběhnou v prostorách ZUŠ Střelice. Výtvarný obor 21. 5. 2019 v 16 a 17 hodin, Hudební obor a Taneční obor 24. 5. 2019 mezi 15 – 18 hodinou. Škola má v současnosti naplněnou kapacitu. Žák může být přijat pouze v případě uvolněného místa v požadovaném oboru nebo předmětu.