KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ VE HŘE NA KEYBOARD – OHLÉDNUTÍ

Blahopřejeme žákům ze třídy pana učitele Karla Vágnera k pěkným umístěním v krajské soutěži ZUŠ ve hře na keyboard. 1. místo s postupem do celostátního kola vybojovala Eliška Zadáková, 2. místo získal Hynek Markytán a 3. místa získali Keito Pracný a Aneta Doležalová. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a Elišce přejeme hodně úspěchu v celostátním kole.