Koncert z díla L. Janáčka v Brně

Dne 11. 4. 2019 pořádala ZUŠ Smetanova 8, Brno komentovaný večer skladeb Leoše Janáčka. Na tomto velmi zajímavém a divácky hojně navštíveném koncertě účinkovali i žáci naší školy: Alžběta Šmýdová, Veronika Zamazalová, Matěj Zamazal, interpretovali Janáčkovy Národní písně na Moravě.