Oborový koncert bicí nástroje – ohlédnutí

Oborový koncert bicích nástrojů proběhl v pátek 22. 3. 2019 ve školní učebně č. 10. Představili se na něm žáci ze třídy paní učitelky Marie Španihelové…