Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře – ohlédnutí

V krajském kole naši školu zastupovaly dva soubory. Trio zobcových fléten pod vedením paní učitelky Evy Bergerové a žesťový kvartet, který připravil pan ředitel Robert Kukla. Trio obsadilo 3. místo a kvartet 2. místo. Všem blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy…