OKRESNÍ KOLO ZUŠ v komorní hře – ohlédnutí

Jsme pyšní na naše žáky a jejich učitele. Trio zobcových fléten pod vedením p. uč. Bergerové – 1. místo s postupem do krajského kola. Kvartet příčných fléten pod vedením p. uč. Rafailov – 2. místo. Žesťový kvintet pod vedením p. řed. Kukly – 1. místo s postupem do krajského kola. V přiložené kategorii najdete pár fotografií a diplomy účastníků a zároveň všem blahopřejeme.