Aktuality

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA – přihlášení

12.9.2016

Vážení rodiče, během několika dnů na Vaši emailovou adresu přijdou přihlašovací údaje do systému elektronické žákovské knížky. Podrobný postup k přihlášení najdete na našich stránkách v DOKUMENTECH – Elektronická žákovská knížka. V případě nejasností, kontaktujte vedení školy...

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA - adresa

12.9.2016

http://www.klasifikace.jphsw.cz/?hash=31fefc0e570cb3860f2a6d4b38c6490d

ŠKOLNÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

26.8.2016

Školné zůstává ve stejné výši, jako v roce minulém. Věnujte prosím pozornost změnám v placení školného a nových variabilních symbolech. Více informací najdete v přiloženém dokumentu....

Připojené galerie:

ROZVRH HODIN TANEČNÍHO OBORU

25.8.2016

Informace naleznete v přiložené galerii. Pokud přidržíte myš Vašeho počítače nad obrázkem, ukáže se Vám název ročníku a jméno pedagoga...

Připojené galerie:

ROZVRH HODIN VÝTVARNÉHO OBORU

25.8.2016

Informace naleznete v přiložené galerii. Pokud přidržíte myš Vašeho počítače nad obrázkem, ukáže se Vám název ročníku ...

Připojené galerie:

DOMLUVA ROZVRHŮ HODIN HUDEBNÍHO OBORU

25.8.2016

Informace naleznete v přiložené galerii. Pokud přidržíte myš Vašeho počítače nad obrázkem, ukáže se Vám jméno pedagoga a vyučovaný předmět ...

Připojené galerie:

ROZVRH HODIN HUDEBNÍ NAUKY

25.8.2016

Informace naleznete v přiložené galerii. Pokud přidržíte myš Vašeho počítače nad obrázkem, ukáže se Vám název ročníku ...

Připojené galerie:

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

24.8.2016

Prázdniny jsou u konce a proto věnujte pozornost našim stránkám. Informace k zahájení školního roku najdete v záložce AKTUALITY... Zahájení školního roku proběhne ve čtvrtek 1. září 2016 v odpoledních hodinách. Žáci hudebního oboru si budou své rozvrhy domlouvat v naplánovaných časových termínech. Taneční a výtvarný obor má rozvrhy hodin pevně stanovené. Seznamy, časové termíny a rozvrhy hodin, najdete v dalších odkazech.... Vzhledem pokračujícím rekonstrukčním pracím, věnujte prosím zvýšenou pozornost při pohybu uvnitř i v okolí školy...